estudi.info
PV - Normativa
A problem well stated is a problem half-solved ..
PV - Avatars
Pentagram-phi
Timendi causa est nescire
Great things come from hard work and perseverance. No excuses.
(Kobe Bryant - Lakers 24)
Melencolia
If I have seen further, it's by standing upon the shoulders of giants.
La ciència sempre recolza en descobriments anteriors ...
No és que no sàpiga trobar la solució  ...  és que no he entès el problema ...
I never lose, I either win or learn. (Nelson Mandela)
Compten i ordenen ... naturals
Situen el que és positiu i el que és negatiu ... enters
Reparteixen i comparen ... racionals
Completen i calculen ... reals
Resolen ... complexos
Keep looking ... don't settle. Stay hungry, stay foolish (Steve Jobs)
Quis ignorat, ei, qui mathematici vocantur, quanta in obscuritate rerum et quam recondita in arte
(Cicero, 'De oratore')
Els tresors de la geometria { el teorema de Pitàgores, pi, i el nombre d'or }
Un sistema educatiu capficat en fer-ho tot fàcil i agradable respira de la globalitat, però estossega quan vol aprendre les lliçons més importants. (N. de l'A)
Inici
Administració usuaris
© 2014 - 2022